ZOMECH - Zakład Obróbki Mechanicznej Kontakt


HOME
ZAPLECZE TECHNICZNE
I WYROBY
KONTAKT
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


 
ZOMECH
Zakład Obróbki Mechanicznej
ul. Blacharska 2, 20-209 Lublin
NIP 946-23-37-129 REGON 432319721
Numer KRS 0000087055
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
Wysokość Kapitału Zakładowego 150000 PLN
tel. (081) 749 29 10
fax (081) 749 29 79
e-mail zomech@zomech.lublin.pl 
english version

Copyright © Mateusz Samołyk